Pour féliciter 2017


Drazí, přejeme krásné svátky a skvělý start do 2017! Děkujeme za přízeň, bez vás by to nešlo!