Premiéra měla skvělou atmosféru!


Ostatně, jak je také patrné z fotek – najdete se? Děkujeme všem, kteří k úžasné náladě přispěli! A na Vás ostatní se těšíme v neděli 7. 6. na repríze.

Foto: Jan „obrjen“ Vašulín